Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Privacy-Verklaring
Boupla B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boupla B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boupla B.V. verstrekt.
De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Uw voor – en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom Boupla B.V. gegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk (per e-mail en /of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Boupla B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren en delen van gegevens

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u word aangegaan, worden uw gegevens niet langer dan een half jaar bewaard.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen/verwijderen en beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boupla.nl Boupla B.V zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Boupla B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boupla B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@boupla.nl